PLAN DNIA

630 – 830 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielki,
 • utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,
 • gimnastyka poranna,

830 – 900 – ŚNIADANIE

 • czynności porządkowe,
 • przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,
 • czynności samoobsługowe,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • nauka savoir vivru przy stole,

900 – 1100– ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 • w sali lub na powietrzu prowadzone według planów miesięcznych zgodnych z podstawą programową, w podziale na grupy wiekowe obejmujące 15 obszarów edukacyjnych,
 • nauka języków obcych,

1100 – 1115 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO PORZĄDKOWE

 • nauka samodzielnego przebierania się dzieci przy zachowaniu kolejności zakładania odzieży,
 • zachęcanie do wzajemnej pomocy,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • czynności higieniczne, mycie rąk

1115 – 1200 – OBIAD

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi, w tym wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych i praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami,
 • zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

1230 – 1345 – RELAKSACJA, DZIECI MŁODSZE LEŻAKOWANIE

 • próby samodzielnego zdejmowania odzieży,
 • poobiedni odpoczynek,
 • słuchanie muzyki i bajek relaksacyjnych,
 • zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

1345 – 1400  – ZABAWA

 • zachowanie bezpieczeństwa i zwracanie uwagi na zasady korzystania z urządzeń rekreacyjnych,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
 • zabawy dowolne na placu zabaw,
 • spacery, wycieczki,
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,

1400 – 1415 – PODWIECZOREK

 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

1415 – 1730 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELI

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • prace porządkowe.