Projekt Poziomkowe Przedszkolaki

Szanowni Państwo,

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk jako organ prowadzący Przedszkole Niepubliczne Poziomka w Białymstoku wraz z Parafią Prawosławną pw. Św. Jana Teologa w Białymstoku- Partnerem projektu ma przyjemność poinformować Państwa, iż otrzymaliśmy dofinansowanie do realizacji projektu pt. „Poziomkowe Przedszkolaki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, z Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej 40 dzieci tj.  18 chłopców i 22 dziewczynek w wieku 3-4 lat poprzez stworzenie dodatkowych 40 miejsc w Przedszkolu Niepublicznym Poziomka w Białymstoku oraz rozwinięcie kompetencji wychowawczych ich 40 rodziców tj. 35 kobiet i 5 mężczyzn zamieszkujących na terenie powiatu białostockiego/miasta Białystok w okresie od 01.06.2018 r. do 30.11.2019 r.

W ramach projektu uruchomimy nowy oddział naszego przedszkola, które będzie nosiło nazwę Przedszkole Niepubliczne POZIOMKA z Oddziałami Integracyjnymi. Placówka będzie mieściła się przy ul. 42 Pułku Piechoty 72G w Białymstoku.

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie dostępne są na naszej stronie internetowej www.poziomkabialystok.pl lub pod nr tel. 78 68 98 777.

Biuro projektu mieści się w Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2 (sekretariat Przedszkola Poziomka) i jest czynne w dni robocze od godz. 7 do 17.

W imieniu Organu Prowadzącego,
Joanna Misiuk
kierownik projektu