Rekrutacja do udziału w projekcie „Poziomkowe Przedszkolaki”

Drogi Rodzicu,

zgłoś swoje dziecko do udziału w projekcie  „Poziomkowe Przedszkolaki”  projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  Priorytetu III Kompetencje i kwalifikacje.

Do Przedszkola Niepublicznego Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku w ramach projektu zostaną zakwalifikowane dzieci spełniające kryterium grupy docelowej:

-dzieci w wieku przedszkolnym w tym 3-4 letnie,

-zamieszkujące na terenie powiatu białostockiego/miasta Białystok.

Rekrutacja do projektu tj. do przedszkola rusza 26 czerwca 2018 punktualnie o godz. 8:00. Wówczas na naszej stronie www.poziomkabialystok.pl zostanie uruchomiony formularz rekrutacyjny (zakładka Przedszkole Unijne/Formularz zgłoszeniowy).

Ze względu na równość szans pierwszeństwo w naborze będą miały dzieci:

  1. niepełnosprawne,
  2. z rodzin gorzej sytuowanych finansowo i wielodzietnych,
  3. posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (opinią PPP),
  4. kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka.

Dokumenty rekrutacyjne w trakcie trwania rekrutacji  należy złożyć w Biurze projektu (Sekretariat Przedszkola Poziomka, ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2 w Białymstoku) w dni robocze godz. 8-17.

Jeśli macie do nas Państwo jakieś pytania na temat projektu zapraszamy do kontaktu tel. 78 68 98 777.

W imieniu Organu Prowadzącego,
Joanna Misiuk
kierownik projektu