Specjalista ds. finansowych

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk zaprasza do złożenia ofert na wykonywanie zadań specjalisty/ki ds. finansowych projektu: „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku nr 1/PP/PI/RPOWP/2018

Załącznik:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr  1/PP/PI/RPOWP/2018.