Zbiórka starych, zepsutych telefonów- Fundacja Nasza Ziemia

Zbierajmy telefony komórkowe

…dzięki temu nie zaśmiecajmy Ziemi i zostańmy Zielonymi FiIantropami! 🙂

 

Cel: zorganizowanie zbiórki niepotrzebnych telefonów komórkowych (w porozumieniu i ze wsparciem Fundacji Nasza Ziemia), aby za środki z nich pozyskane, oraz modernizację sprzętu AGD lub oświetlenia zwiększyć efektywność energetyczną w placówkach, które służą dzieciom lub osobom starszym.

Osoby darowujące telefony powinny we własnym zakresie usunąć z aparatów wszelkie dane, organizator lokalny zbiórki ma obowiązek poinformować o tym osoby oddające telefony. Fundacja Nasza Ziemia oświadcza, że w przypadku gdyby jakieś dane pozostały w przekazanych jej telefonach, doprowadzi do zgodnego z prawem usunięcia tych danych.

 

Prosimy, aby osoby oddające telefony pokwitowały to na liście.

 

Zapraszamy do zbiórki.