Kształcenie na odległość w szkołach, przedszkolach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia 2020 r.

Drodzy Rodzice,

W związku z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 kwietnia 2020 r. informujemy, iż w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, kształcenie na odległość w szkołach, przedszkolach i placówkach przedłużone zostało do 26 kwietnia 2020 r.

Dzięki wprowadzonym przepisom możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.


Dyrekcja i Organ Prowadzący Przedszkola i Żłobek Poziomka