Spotkanie organizacyjne Żłobek Poziomka w Białymstoku,ul. 42 Pułku Piechoty 72G lok 5B- 24 sierpnia 2020 r.

Drodzy Rodzice,

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie organizacyjne dotyczące organizacji funkcjonowania Żłobka Poziomka w roku szkolnym 2020/2021, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18.30.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Żłobka ul. 42 Pułku Piechoty 72G lok 5A. Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w spotkaniu organizacyjnym może brać udział tylko 1 rodzic  dziecka, które od 1 września 2020 r. będzie uczęszczać do naszego Żłobka. Obecność na w/w spotkaniu jest obowiązkowa.

W spotkaniu uczestniczą wyłącznie Rodzice (dzieci zostawiamy w domu).

Zasady organizacyjne spotkania dotyczącego organizacji funkcjonowania Żłobka w roku szkolnym 2020/2021:

-w spotkaniu organizacyjnym może brać udział wyłącznie Rodzic, który jest zdrowy, nie maja objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, u którego w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,

-Rodzice wchodząc do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady – 1 Rodzic w odstępie od kolejnego Rodzica 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),

-po wejściu do placówki wszyscy Rodzice zobowiązani są do skorzystania z bezdotykowego dozownika z płynem do dezynfekcji rąk.

Jednocześnie zapraszamy na Dni Adaptacyjne, które odbędą się:

-31.08.2020 r. (poniedziałek) godz. 16.30-18.00 – do udziału zapraszamy Rodziców z dziećmi

Zasady organizacji Dni adaptacyjnych:

-w Dniach Adaptacyjnych mogą brać udział wyłącznie 1 dziecko oraz 1 Rodzic, którzy są zdrowi, nie maja objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, u których w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,

-Rodzic może wejść z dzieckiem do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego Rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),

-po wejściu do placówki wszyscy Rodzice zobowiązani są do skorzystania z bezdotykowego dozownika z płynem do dezynfekcji rąk umieszczonego tuz przy wejściu do placówki.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z sekretariatem placówki pod nr 786 898 777.

Z poważaniem

Joanna Misiuk

Dyrektor