Oferty pracy

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk jako organ prowadzący Przedszkole Niepubliczne Poziomka w Białymstoku do nowopowstającego Żłobka Poziomka zatrudni 2 nauczycieli na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu. Okres zatrudnienia: pierwsza umowa od XI 2018/XII 2018 przez 12 miesięcy, kolejna na […]
Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk zaprasza do złożenia ofert na wykonywanie zadań specjalisty/ki ds. finansowych projektu: „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w […]
Ogłoszenie nr 1/2018 Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk ul. Białostoczek 26/3, 15-869 Białystok ogłasza nabór nauczycieli edukacji przedszkolnej w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -umowa o […]
Ogłoszenie nr 2/2018 Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk ul. Białostoczek 26/3, 15-869 Białystok ogłasza nabór pomocy nauczyciela w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -umowa o pracę, […]
Ogłoszenie nr 3/2018 Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk ul. Białostoczek 26/3, 15-869 Białystok ogłasza nabór pomocy nauczyciela w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -umowa o pracę, […]