Zajęcia dydaktyczne

Placówki przedszkolne POZIOMKA realizują zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z poźn. zm.). W naszym przedszkolu pracujemy na Programie Wychowania Przedszkolnego Pani Elżbiety Tokarskiej i Pani Jolanty Kopała pt. “Zanim będę uczniem” i korzystamy z serii podręczników wydawnictwa Nowa Era. Ponadto w ramach pracy przedszkola dla chętnych dzieci odbywają się zajęcia religii katolickiej i prawosławnej.

Stosowane metody pracy z dziećmi przedszkolnymi i żłobkowymi:

 • innowacyjna Sensoplastyka rozwijająca zdolności manualne dzieci
 • pedagogika zabawy
 • elementy czytania globalnego
 • naturalna nauka języka obcego
 • elementy metody Carla Orfa
 • storyline
 • dobrego startu Marty Bogdanowicz
 • sześciu kapeluszy Edwarda de Bono
 • techniki aktywizujące np. burza mózgów, mapy mentalne, metoda śnieżnej kuli (uczy negocjacji, argumentacji)
 • ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • techniki angażujące wszystkie zmysły
 • lekcje ciszy M.Montessori
 • elementy metod Janusza Korczaka np. gazetka dziecięca, współgospodarzenie dzieci np wspólne prace w ogródku
 • elementy metody swobodnych tekstów Celestyna Freineta
 • przesłanie edukacji Marii Montessori „pomóż mi zrobić to samodzielnie”
 • techniki teatralne
 • opowieści ruchowe
 • psychodrama
 • elementy konstruktywistycznej teorii uczenia się (ta metoda akcentuje aktywność i twórczość uczącego się, doświadczenia, dzieci dochodzące do wniosków samodzielnie dzięki odpowiedniej aranżacji materiału dydaktycznego, bycie odkrywcą)
 • gimnastyka buzi i języka- gry i zabawy logopedyczne

JĘZYK ANGIELSKI

W pierwszych latach życia dzieci przyswajają ogromne ilości faktów i informacji, jak również język. Pełen zabaw i atrakcji program jest dostosowany do grupy wiekowej. Skutecznym narzędziem nauki w tym wieku są piosenki, rymowanki i bajki, które pozwalają utrwalić dziecku strukturę zdań i zwiększają zasób słownictwa. Dzieci poznają nowe słowa, nauczą się mówić, słuchać i bawić w języku angielskim. Naukę języka obcego we wczesnym dzieciństwie można porównać do nauki języka ojczystego, a więc jako proces naturalny poprzez codzienne poznawanie świata. Zajęcia z języka angielskiego będą odbywały się 2- 3 razy w tygodniu, w każdej grupie wiekowej.

Robotyka – zajęcia z robotyki i programowania

To interaktywne zajęcia z wykorzystaniem Robota Photon, to nie tylko zabawa w przyswajanie formułek, ale przede wszystkim wprowadzanie każdej teorii w życie. Robot został stworzony z myślą o dzieciach w każdym wieku, oferując inny zestaw narzędzi dostosowany do różnego etapu rozwoju dzieci, ich możliwości oraz zdolności percepcji. Uczy podstaw programowania, kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, a przede wszystkim rozwija logiczne myślenie. Wszystko to w najbardziej atrakcyjnej formie – poprzez wyzwania stawiane dziecku! Nauka programowania dla dzieci pozwoli im zrozumieć zagadnienia odpowiadające za rozwój technologii oraz wykorzystać tę wiedzę, aby wykreować inteligentne urządzenia, które potrafią chodzić, mówić oraz podejmować decyzje!

Zajęcia przyrodnicze – Eko smyki

Zajęcia przyrodnicze mają na celu wprowadzenie dzieci w świat natury i ekologii. Realizowany program ma zachęcić najmłodszych do aktywnego spędzania czasu, jednocześnie troszcząc się o środowisko. Podczas zajęć przedszkolaki poznają różne rośliny, które można uprawiać w domu, odkryją elementy budowy ziarna oraz dojrzałej rośliny, a także będą obserwatorami procesu wzrostu -od nasiona do owocu. W czasie zajęć dzieci będą bawić się i uczyć, rozwijaj kreatywność i samodzielne myślenie, a także nabędą umiejętność bycia odpowiedzialnym za roślinę.

Malarstwo

Zajęcia malarskie w naszym przedszkolu są prowadzone, aby dzieci miały możliwość wyrażania własnych myśli i uczuć poprzez sztukę. Zajęcia plastyczne silnie oddziałowujące na dzieci i dostarczają  im dużej ilości wrażeń. Podczas zajęć dzieci poznają różne techniki plastyczne, które wykorzystają później w praktyce. Prace będą różnorodne, wykonywane przy użyciu nie tylko przyborów plastycznych, ale także rzeczy wykorzystywanych w życiu codziennym. Zajęcia malarskie to czas do zrelaksowania się, pobudzenia kreatywności oraz dania upustu dziecięcej wyobraźni.

Zajęcia taneczne/muzyczne -Taneczne Smyki/Mali Muzykanci

Zajęcia taneczne/muzyczne, które mają za zadanie rozbudzać kreatywność dziecka oraz uwrażliwiać go na piękno otaczających świat dźwięków. Muzyka tak jak taniec, jako jedna z dziedzin sztuki odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka. Twórczość muzyczna pozwala uzewnętrzniać swoje marzenia i pragnienia, rozwijać pomysłowość i wiarę we własne siły. Taniec natomiast pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny, stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Muzyka i taniec są również niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji. Uczą wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole.

Zajęcia sportowe Sportowe smyki

Koło Sportowe Smyki to gratka dla każdego, bo ruch i zabawa to ważna sprawa.  Więc by ciało było pełne wigoru,  a na buzi widniało dużo uśmiechu ruszaj się z nami mały człowieku. Ruch nie tylko czyni dziecko sprawniejszym, ale również mądrzejszym. To właśnie dzięki niemu następuje odkrywanie wszelkich talentów oraz uzdolnień. Redukuje stres, daje poczucie zadowolenia, pozwala lepiej poznać zarówno siebie jak i otoczenie, w którym przebywamy. Wpływa korzystnie na wielostronny i harmonijny rozwój człowieka. Dodatkowo sprawność fizyczna jest uważana za część inteligencji, jak np. umiejętność mowy czy rozwiązywania zadań matematycznych.

Koło czytelnicze Mali czytelnicy

„Mali czytelnicy” to podróż w świecie literatury dziecięcej. Starszaki mają okazję poznać niezwykłych bohaterów oraz uczestniczyć w ich przygodach. Zajęcia dodatkowe mają na celu zachęcić dzieci do sięgania po książki już od najmłodszych lat, dzięki czemu ich wyobraźnia w bardzo szybkim czasie przekraczać będzie swoje granice. Koło czytelnicze to również dobry sposób na szlifowanie nauki czytania.

Zajęcia sensoplastyczne – Mali odkrywcy

Podczas zajęć koła sensorycznego pt. ,,Mali odkrywcy świata” dzieci umiejętnie pobudzają swoje zmysły ( zmysł równowagi, czucia ciała, słuchu, wzroku, smaku i węchu). Nasze zmysły na zajęciach rozwijamy poprzez liczne zabawy, eksperymenty, doświadczenia kulinarne. Odkrywamy, że nogi mogą służyć nie tylko do chodzenia, ale też np. do przenoszenia wody. Nasze dłonie nadają przedmiotom nowe kształty, a zmysł słuchu i węchu wyostrza się, kiedy przestajemy widzieć. To właśnie na tych zajęciach  odkrywamy, poznajemy świat inaczej niż wszyscy. A wszystko w towarzystwie dobrej zabawy.

Zajęcia podróżnicze Mali podróżnicy

Mali podróżnicy – zajęcia w których dzieci wybierają się w niesamowitą podróż po najciekawszych zakątkach Polski. Zapoznają się ze zwyczajami, legendami, tradycyjnymi strojami, potrawami a także historią pięknych polskich miast. Na zajęciach zostaną wykonane także prace plastyczne i techniczne przedstawiające cudowne skarby naszego kraju. Ograniczeniem podróży dzieci będzie tylko ich wyobraźnia.

Zajęcia naukowe Ciekawskie smyki

Co nam może ukazać magię otaczającego świata, poznać świat, to myśl, która towarzyszyć będzie naszym wszystkim przedszkolakom na zajęciach naukowych „Ciekawskie smyki”. Każde dziecko będzie mogło poczuć się jak prawdziwy, słynny, podziwiany naukowiec eksperymentator, lub choćby jego asystent. Na naszych zajęciach zgłębimy więc nasz świat, w którym chemia żywi, leczy, ubiera i broni, a fizyka dotrzymuje jej kroku. Podczas nich wywołamy burzę w szklance wody, kolorowy deszcz, zobaczymy tańczący olej, czy sprawdzimy w jakiej linii, jak od punktu do punktu biegnie światło.

Zajęcia specjalistyczne - terapeutyczne

Zajęcia dedykowane są dla dzieci z przedszkola, w szczególności Przedszkola Niepublicznego Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi.

Terapia logopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju mowy dziecka już od najwcześniejszych chwil jego życia. Zdolność nawiązywania relacji z otoczeniem jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Brak zdolności komunikacji, sygnalizowania swoich potrzeb, mogą być sygnałem zaburzeń w rozwoju dziecka. Nieprawidłowa, niewyraźna wymowa, ubogi zasób słownictwa – to częste przyczyny trudności szkolnych i niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych. Zaburzenia w rozwoju mowy wpływają niekorzystnie na poczucie własnej wartości i kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby. W Przedszkolu Poziomka w Białymstoku na bieżąco prowadzone będą konsultacje logopedyczne, które jednocześnie będą diagnozą nieprawidłowości w rozwoju mowy. Dzięki temu specjalista podejmie właściwe działania terapeutyczne oraz udzieli porady i wskazówek rodzicom do pracy z dzieckiem.

Terapia pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest wspieranie dziecka z trudnościami i deficytami rozwojowymi we wszechstronnym rozwoju w zakresie wszystkich jego obszarów – rozwoju emocjonalnego, umysłowego, społecznego, fizycznego. W ramach wsparcia pedagogicznego podejmujemy oddziaływania mające na celu stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, co w przyszłości wpłynie na wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych i w konsekwencji wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości u dziecka. Terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci, które posiadają zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub wskazania psychologa zatrudnionego w placówce.

Wsparcie psychologiczne

Zajęcia polegają na wspieraniu sfery emocjonalnej, społecznej i intelektualnej. Koncentrują się na nauce umiejętnego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, rozumienia i kontroli stanów emocjonalnych, rozwijaniu logicznego myślenia i koncentracji oraz wspieraniu sfery motywacyjnej dziecka. Wsparcie psychologiczne skierowane jest do dzieci, które posiadają zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub wskazania psychologa zatrudnionego w placówce. Psycholog prowadzi również spotkania i konsultacje dla rodziców w zakresie pracy z dzieckiem, a przede wszystkim rozpoczęciem edukacji przedszkolnej malucha. Spotkania odbywają się w zależności od indywidualnych potrzeb.