Zajęcia dydaktyczne

Placówki przedszkolne POZIOMKA realizują zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z poźn. zm.). W naszym przedszkolu pracujemy na Programie Wychowania Przedszkolnego Pani Elżbiety Tokarskiej i Pani Jolanty Kopała pt. “Zanim będę uczniem” i korzystamy z serii podręczników wydawnictwa Nowa Era. Ponadto w ramach pracy przedszkola dla chętnych dzieci odbywają się zajęcia religii katolickiej i prawosławnej.

Stosowane metody pracy z dziećmi przedszkolnymi i żłobkowymi:

 • innowacyjna Sensoplastyka rozwijająca zdolności manualne dzieci
 • pedagogika zabawy
 • elementy czytania globalnego
 • naturalna nauka języka obcego
 • elementy metody Carla Orfa
 • storyline
 • dobrego startu Marty Bogdanowicz
 • sześciu kapeluszy Edwarda de Bono
 • techniki aktywizujące np. burza mózgów, mapy mentalne, metoda śnieżnej kuli (uczy negocjacji, argumentacji)
 • ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • techniki angażujące wszystkie zmysły
 • lekcje ciszy M.Montessori
 • elementy metod Janusza Korczaka np. gazetka dziecięca, współgospodarzenie dzieci np wspólne prace w ogródku
 • elementy metody swobodnych tekstów Celestyna Freineta
 • przesłanie edukacji Marii Montessori “pomóż mi zrobić to samodzielnie”
 • techniki teatralne
 • opowieści ruchowe
 • psychodrama
 • elementy konstruktywistycznej teorii uczenia się (ta metoda akcentuje aktywność i twórczość uczącego się, doświadczenia, dzieci dochodzące do wniosków samodzielnie dzięki odpowiedniej aranżacji materiału dydaktycznego, bycie odkrywcą)
 • gimnastyka buzi i języka- gry i zabawy logopedyczne

JĘZYK ANGIELSKI

W pierwszych latach życia dzieci przyswajają ogromne ilości faktów i informacji, jak również język. Pełen zabaw i atrakcji program jest dostosowany do grupy wiekowej. Skutecznym narzędziem nauki w tym wieku są piosenki, rymowanki i bajki, które pozwalają utrwalić dziecku strukturę zdań i zwiększają zasób słownictwa. Dzieci poznają nowe słowa, nauczą się mówić, słuchać i bawić w języku angielskim. Naukę języka obcego we wczesnym dzieciństwie można porównać do nauki języka ojczystego, a więc jako proces naturalny poprzez codzienne poznawanie świata. Zajęcia z języka angielskiego będą odbywały się 2- 3 razy w tygodniu, w każdej grupie wiekowej.

Mali kucharze – zajęcia kulinarne

Nie ma chyba na świecie dziecka, które nie lubi bawić się w gotowanie. Wykrawanie ciasteczek czy lepienie pierogów w małych grupkach są okazją lepszego poznania się, nawiązania bliskiej więzi z Panią, a przy okazji stanowią znakomite ćwiczenie doskonalące sprawność manualną. Obcowanie z plastyczną materią o różnych konsystencjach, z sypkimi substancjami, wąchanie smakowitych aromatów, oglądanie i dotykanie przypraw i surowców kuchennych w ich pierwotnej formie dostarcza dzieciom ogromnej ilości bodźców rozwijających zmysły. Przesypywanie cukru, mąki, makaronów, zabawy z ważeniem i przelewaniem doskonalą precyzję ruchów i kształtują przez zabawę umiejętność porównywania wielkości i liczenia, mierzenia, szacowania. Zajęcia dedykowane dla dzieci żłobkowych i przedszkolnych.

Robotyka – zajęcia z robotyki i programowania

To interaktywne zajęcia z wykorzystaniem Robota Photon, to nie tylko zabawa w przyswajanie formułek, ale przede wszystkim wprowadzanie każdej teorii w życie. Robot został stworzony z myślą o dzieciach w każdym wieku, oferując inny zestaw narzędzi dostosowany do różnego etapu rozwoju dzieci, ich możliwości oraz zdolności percepcji. Uczy podstaw programowania, kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, a przede wszystkim rozwija logiczne myślenie. Wszystko to w najbardziej atrakcyjnej formie – poprzez wyzwania stawiane dziecku! Nauka programowania dla dzieci pozwoli im zrozumieć zagadnienia odpowiadające za rozwój technologii oraz wykorzystać tę wiedzę, aby wykreować inteligentne urządzenia, które potrafią chodzić, mówić oraz podejmować decyzje!

Natura dookoła nas – zajęcia ekologiczne

Od najmłodszych lat chcemy rozbudzić potrzebę kontaktu z przyrodą, zapoznać z pojęciami przyrodniczymi na podstawie obserwacji i doświadczeń w terenie. Dzieci nauczą się dbać o rośliny i zwierzęta oraz środowisko. Wspólnie posiejemy, posadzimy, będziemy podlewać, patrzeć jak rosną, a potem wspólnie próbować różne warzywa i owoce. W naszym przedszkolnym ogródku nie zabraknie POZIOMEK, które będą rosły na naszych parapetach.

Mały malarz – zajęcia artystyczne

Dziecko i wszystko co z nim, wokół niego i w nim samym się dzieje, dokonuje się w trakcie jego rozwoju. Sztuka ma na te procesy ogromny wpływ; daje możliwość wyzwolenia w dziecku tego co ukryte i niedostępne. Pozwala zrozumieć świat, spełnić się i wyrazić to, czego nie potrafi wyrazić słowami. Twórczość plastyczna ponadto pozwala uzewnętrzniać swoje marzenia i pragnienia, rozwijać twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudza także rozwój umysłowy i emocjonalny, stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Jest ona także niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole. Stąd też powstał pomysł na koło malarskie, które ma za zadanie rozbudzać kreatywność dziecka oraz uwrażliwiać go na piękno dzieł sztuki.

Rytmika – Taniec

Dziecko, w pierwszych latach życia ma naturalną potrzebę ruchu, potrzebę zabawy, dlatego taniec daje im możliwości realizacji i ogromną satysfakcję. Taniec wyzwala u dziecka pozytywne uczucia, reguluje napięcia nerwowe. Zabawowa forma działalności tanecznej powoduje odprężenie psychiczne, zmniejsza napięcia. Dzieci wyzbywają się kompleksów, zahamowań, otwierają się na świat, są spontaniczne, nabierają pewności siebie. Podczas zajęć będą wchodziły w świat tańca, kształtowały precyzję ruchów, doskonaliły ich koordynację i orientację przestrzenną. Dzięki takim zabawom ruchy naszych przedszkolaków nabiorą lekkości, sprężystości, gibkości, płynności i skoczności. Zajęcia dedykowane dla dzieci żłobkowych i przedszkolnych.

“Aktywny start” – zajęcia sportowe

Sport to zdrowie każdy Ci to powie! Znane hasło przyświeca nam nie tylko w trakcie codziennych działań, ale także systematycznie podczas zajęć z gimnastyki. Jest to czas, kiedy poświęcamy uwagę na kształtowanie prawidłowej postawy, rozwijanie motoryki dużej podczas skoków biegów, a także wspomaganie i doskonalenie równowagi. Zajęcia dedykowane dla dzieci żłobkowych i przedszkolnych.

Zajęcia specjalistyczne - terapeutyczne

Zajęcia dedykowane są dla dzieci z przedszkola, w szczególności Przedszkola Niepublicznego Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi.

Terapia logopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju mowy dziecka już od najwcześniejszych chwil jego życia. Zdolność nawiązywania relacji z otoczeniem jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Brak zdolności komunikacji, sygnalizowania swoich potrzeb, mogą być sygnałem zaburzeń w rozwoju dziecka. Nieprawidłowa, niewyraźna wymowa, ubogi zasób słownictwa – to częste przyczyny trudności szkolnych i niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych. Zaburzenia w rozwoju mowy wpływają niekorzystnie na poczucie własnej wartości i kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby. W Przedszkolu Poziomka w Białymstoku na bieżąco prowadzone będą konsultacje logopedyczne, które jednocześnie będą diagnozą nieprawidłowości w rozwoju mowy. Dzięki temu specjalista podejmie właściwe działania terapeutyczne oraz udzieli porady i wskazówek rodzicom do pracy z dzieckiem.

Terapia pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest wspieranie dziecka z trudnościami i deficytami rozwojowymi we wszechstronnym rozwoju w zakresie wszystkich jego obszarów – rozwoju emocjonalnego, umysłowego, społecznego, fizycznego. W ramach wsparcia pedagogicznego podejmujemy oddziaływania mające na celu stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, co w przyszłości wpłynie na wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych i w konsekwencji wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości u dziecka. Terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci, które posiadają zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub wskazania psychologa zatrudnionego w placówce.

Wsparcie psychologiczne

Zajęcia polegają na wspieraniu sfery emocjonalnej, społecznej i intelektualnej. Koncentrują się na nauce umiejętnego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, rozumienia i kontroli stanów emocjonalnych, rozwijaniu logicznego myślenia i koncentracji oraz wspieraniu sfery motywacyjnej dziecka. Wsparcie psychologiczne skierowane jest do dzieci, które posiadają zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub wskazania psychologa zatrudnionego w placówce. Psycholog prowadzi również spotkania i konsultacje dla rodziców w zakresie pracy z dzieckiem, a przede wszystkim rozpoczęciem edukacji przedszkolnej malucha. Spotkania odbywają się w zależności od indywidualnych potrzeb.