Formularz zgłoszeniowy na listę rezerwową
Dane dziecka

Imię*:

Nazwisko*:

Data urodzenia*:

Miejsce urodzenia*:

PESEL*:

Adres zameldowania(ulica, nr domu)*:

Kod pocztowy*:

Miejscowość*:

Od kiedy dziecko będzie uczęszczać do przedszkola?

Dane osoby zgłaszającej

Imię*:

Nazwisko*:

Telefon kontaktowy*:

Adres e-mail*:

Jestem pracownikiem służb mundurowych
Pakiet godzinowy "Przedszkole za 1 zł"
Moje dziecko na dzień 1 września 2016 będzie miało ukończone 2,5 roku

Pola oznaczone symbolem * są wymagane