Kącik Rodzica Przedszkole Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi

Ważne terminy

26 czerwiec 2018 godz. 8:00 – rozpoczęcie rekrutacji do projektu Poziomkowe Przedszkolaki (rekrutacja do przedszkola) – uruchomienie formularza elektronicznego i rozpoczęcie przyjmowania dokumentów w sekretariacie (Przedszkole Poziomka, ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2 w Białymstoku)

12-31 sierpnia 2019 – przerwa wakacyjna

3 grudnia 2018 – uruchomienie Przedszkola

Wyprawka

Wszystkie dzieci przynoszą:

  • komplet bielizny na zmianę (pozostaje w szatni)
  • obuwie na zmianę i worek na kapcie (kapcie zawsze chowamy do worka)
  • strój gimnastyczny

Grupa 2,5-3-4 latków dodatkowo:

  • poszewkę pościel przedszkolną w worku: poduszka o wymiarach 40 x 60 cm, kołdra o wymiarach 80 x 250 cm
  • małą poduszkę – jasiek, jeśli dziecko potrzebuje do leżakowania
  • piżamę do spania

Wszystkie przyniesione rzeczy powinny być podpisane.

Opłaty

Opłaty za przedszkole należy wnosić: na rachunek bankowy podany w umowie, w tytule wpłaty należy wpisać:

  • imię i nazwisko dziecka
  • za jaki miesiąc
  • opłata za żywienie, opłata za przedszkole

W roku szkolnym 2018/2019 w Przedszkolu Niepublicznym Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi (przy ul. 42 Pułku Piechoty 72G) wnoszone jest wpisowe w wysokości 75 zł, oraz stała, ryczałtowa opłata za przedszkole w wysokości 300 zł miesięcznie obejmująca:

– całodzienne wyżywienie;

– opłata stała obejmująca zajęcia dodatkowe przewidziane dla grupy, w tym język angielski, zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pozostałe świadczenia finansowane są z projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pt. „Poziomkowe Przedszkolaki” z Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Działania 3.1 Kształcenia i edukacja, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje.

Biuro Projektu

mieści się w Sekretariacie Przedszkola przy ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2
który przyjmuje dokumenty od pn. do pt. w godz. 7:00-17:00
Szczegółowych informacji o projekcie mogą zasięgnąć Państwo
w Biurze Projektu osobiście lub telefonicznie

od pn. do pt. w godz. 7:00-13:00
Kontakt tel. 78 68 98 777, e-mail: biuro@poziomkabialystok.pl

Kierownik projektu: Tomasz Misiuk,
Asystent projektu: Magdalena Łaniewska

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu w godzinach pracy Biura Projektu.

Po zakończeniu realizacji projektu wysokość opłaty czesnego w przypadku dzieci niepełnosprawnych ustalana będzie indywidualnie.

 

Za dodatkową opłatą istnieje również możliwość organizacji innych zajęć dodatkowych zaproponowanych przez Rodziców, pod warunkiem utworzenia grupy.