Narodowy Program Czytelnictwa

Planeta Inspiracji Damian Misiuk jako Organ prowadzący Przedszkola  Niepubliczne Poziomka ma przyjemność poinformować, iż uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”-Piorytet 3, którego celem jest wspieranie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3508).

Program realizuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

Wartość dofinansowania: 4 000,00 zł

w tym:

-Przedszkole Niepubliczne Poziomka w Białymstoku- w wysokości 2 000,00 zł;

-Przedszkole Niepubliczne Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku- w wysokości 2 000,00 zł.

 

Wkład własny: 1 000,00 zł

w tym:

-Przedszkole Niepubliczne Poziomka w Białymstoku- w wysokości 500,00 zł;

-Przedszkole Niepubliczne Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku- w wysokości 500,00 zł.

 

Kwota wsparcia zostanie wydatkowana na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,

b) realizację działań promujących czytelnictwo:

– zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,

– organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

This will close in 20 seconds