O projekcie

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk
ma przyjemność poinformować,
iż uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu

„Poziomkowe Przedszkolaki”

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja,
Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej 40 dzieci  tj. 18 chłopców i 22 dziewczynek  w wieku 3-4 lat poprzez stworzenie dodatkowych 40 miejsc w Przedszkolu Niepublicznym Poziomka w Białymstoku oraz rozwinięcie kompetencji wychowawczych ich 40 rodziców tj. 35 kobiet i 5 mężczyzn zamieszkujących na terenie powiatu białostockiego i miasta Białystok, a także podniesienie umiejętności zawodowych 4 nauczycielek pracujących na terenie powiatu białostockiego i miasta Białystok w okresie od 01.06.2018 r. do 30.11.2019r.
Projekt jest skierowany do 40 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 3-4 letnich oraz ich 40 rodziców, którzy uczą się, pracują i zamieszkują na terenie województwa podlaskiego.

W ramach projektu w przedszkolu będą realizowane następujące zajęcia:
– zajęcia dydaktyczne realizowane zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego;
– zajęcia logopedyczne;
– zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

W ramach projektu sfinansowane zostaną prace budowlano-remontowe, wyposażenie pomieszczeń przedszkola w niezbędne meble i sprzęt oraz utworzone zostaną warunki do pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej tj. zakupimy niezbędne pomoce i materiały dydaktyczne.
Dodatkowo dla rodziców i dzieci zostaną zorganizowane uroczystości/warsztaty plastyczne, kulinarne tj. Dni Adaptacyjne, Dzień Babci i Dziadka, Choinka, dzień Mamy i Taty oraz wyjazd integracyjno-edukacyjny z okazji Dnia Dziecka.  Dla rodziców przedszkolaków zorganizujemy warsztaty z psychologiem w ramach Szkoły Rodziców.

Planowane efekty wynikające z realizacji projektu i programu:
-utworzenie 40 miejsc w Przedszkolu Niepublicznym Poziomka dla dzieci 3-4 letnich dofinansowanych w programie;
40 rodziców zostanie objętych wsparciem w programie;
40 rodziców rozwinie swoje umiejętności wychowawcze,
2 rodziców, powróci na rynek pracy, po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka;
120 godzin zajęć wyrównawczych dla dzieci;

Wartość projektu: 814 585,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 692 397,25 zł

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Parafią Prawosławną pw. Św. Ap. Jana Teologa w Białymstoku.

Biuro Projektu

mieści się w Sekretariacie Przedszkola przy ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2
który przyjmuje dokumenty od pn. do pt. w godz. 7:00-17:00
Szczegółowych informacji o projekcie mogą zasięgnąć Państwo
w Biurze Projektu osobiście lub telefonicznie

od pn. do pt. w godz. 7:00-13:00
Kontakt tel. 78 68 98 777, e-mail: biuro@poziomkabialystok.pl

Kierownik projektu: Joanna Misiuk,
Asystent projektu: Magdalena Łaniewska

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu w godzinach pracy Biura Projektu.