Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Danych Osobowych:

Maciej Zagrodzki, e-mail iod@poziomkabialystok.pl.