Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Danych Osobowych:

Jarosława Pawluczuka, e-mail iod@poziomkabialystok.pl.