Opłaty Przedszkole Poziomka

Szanowni Rodzice

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Poziomka w Białymstoku informuje, iż przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Jest to czas poświęcony na realizację podstawy programowej i trwa w naszym przedszkolu od godziny 7:30 do godziny 12:30. Pozostały czas pobytu dziecka w przedszkolu jest odpłatny i wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

W roku szkolnym 2020/2021 dzienna stawka za żywienie wynosi:

10,50 zł

Opłaty za przedszkole mogą Państwo wnosić:

  1. na rachunek bankowy podany w umowie, w tytule wpłaty należy wpisać:
    • imię i nazwisko dziecka
    • za jaki miesiąc
    • opłata za żywienie, opłata za przedszkole.
  2. do kasy przedszkola.

Podstawa do wnoszenia opłat:

1.UCHWAŁA NR XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

2. Zarządzenie Nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018r.