Szanowni Rodzice

Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30.09.2013 r. w sprawie określania czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz.3705/ Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Poziomka w Białymstoku informje, iż przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Jest to czas poświęcony na realizację podstawy programowej i trwa w naszym przedszkolu od godziny 7:30 do godziny 12:30. Pozostały czas pobytu dziecka w przedszkolu jest odpłatny i wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

W roku szkolnym 2017/2018 dzienna stawka za żywienie wynosi:

9,00 zł

Opłaty za przedszkole mogą Państwo wnosić:

  1. na rachunek bankowy podany w umowie, w tytule wpłaty należy wpisać:
    • imię i nazwisko dziecka
    • za jaki miesiąc
    • opłata za żywienie, opłata za przedszkole.
  2. do kasy przedszkola.