Plan dnia

I. ZB godz. 6.30 – 9.00:

 • schodzenie się dzieci – stosowanie form powitania, rozmowy indywidualne z rodzicami na temat przebiegu procesu adaptacji ich dzieci;
 • zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualne, w parach, dowolnie dobranych grupach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier itp. lub inspirowane przez nauczyciela zabawy ze śpiewem lub naśladowcze;
 • zabawa ruchowa lub krótkie ćwiczenia ruchowe o zróżnicowanej dominującej formie ruchu, czynności higieniczne niezbędne przed posiłkiem, przygotowywanie śniadania;
 • 8.30 – 9.00 śniadanie. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w trakcie jedzenia, samodzielne sprzątanie po posiłku (4 – 6 latki).

II. ZD godz. 9.00 – 11.00:

 • 3 – latki zabawy spontaniczne indywidualne, dzieci chętne kilkuminutowy udział w zabawach organizowanych przez nauczycielkę: zabawy ruchowe ze śpiewem, słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczycielkę, pląsy przy muzyce, ilustrowanych treści literackich, recytacji, prace plastyczno – konstrukcyjne itp.;
 • 4 – latki – aktywność intelektualna, plastyczno-konstrukcyjna, językowa, artystyczna organizowana przez nauczyciela w formie zajęć dydaktycznych, sytuacji edukacyjnych, wycieczek itp.;
 • zajęcia dodatkowe: np. rytmika, religia, język angielski, koło Mali sportowcy;
 • zabawy swobodne dzieci wg pomysłów oraz w małych zespołach;
 • zabawy spontaniczne na placu przedszkolnym, organizowane przez nauczyciela, spacery obserwacje przyrody i otoczenia itp.;
 • 11.00 – 11.30 – przygotowanie do obiadu – przestrzeganie konieczności niezbędnych czynności higienicznych przed posiłkiem, nakrywanie do stołu przez dyżurnych. Obiad.

III. godz.12.00 – 14.30:

 • leżakowanie: wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek na płycie CD lub czytanych przez nauczyciela (grupy młodsze)
 • wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych, zabawy czytelnicze, słowotwórcze z nauczycielką, kształcenie słuchu fonematycznego (grupy starsze)
 • 14.00 – 14.30 podwieczorek

IV. ZB godz. 14.45 -17.30

 • aktywność własna dzieci, stwarzanie możliwości do udziału dzieci chętnych w proponowanych przez nauczyciela zabawach plastyczno – konstrukcyjnych, literackich, umysłowych
 • praca indywidualna
 • realizacja zajęć dodatkowych: rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci poprzez uczestniczenie w kołach zainteresowań np. mali tancerze, mali kucharze, mali aktorzy, mali ekolodzy, mali naukowcy
 • zabawy spontaniczne w sali ( korzystanie z wyposażenia kącików zabawowych – przyzwyczajanie do czynności porządkowych po skończonej zabawie ) oraz na placu przedszkolnym
 • kontakty z rodzicami, informowanie o postępach ich dzieci, funkcjonowaniu w grupie
 • rozchodzenie się dzieci do godz.17.30