Pracownicy

Pracownicy administracji i obsługi

magdalena_laniewska

Magdalena Łaniewska – Główny specjalista ds. administracyjnych

malgorzata_olempijuk

Małgorzata Olempijuk – pomoc nauczyciela grupy 2 – Misiów

anna_antoniuk

Anna Antoniuk – pomoc nauczyciela grupy 3 – Sówki