Projekty

W naszych placówkach realizujemy innowacyjne projekty i atrakcyjne programy edukacyjne, które dają mnóstwo radości naszym dzieciom. To m.in.:

  • „Kubusiowi Przyjaciele Natury” -ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli oraz szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.
  • ,,Uczymy Dzieci Programować”- projekt, który ma na celu szerzenie idei programowania w edukacji matematycznej, językowej czy artystycznej.
  • „Zdrowo i sportowo”- ogólnopolska akcja, która ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat).
  • „SensoSmyki” -ogólnopolski projekt edukacyjny, którego celem jest dostarczenie dzieciom żłobkowym i przedszkolnym, oraz ich wychowawcom i rodzicom narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy.
  • „TECHNIKOLUDEK- czyli przedszkolak w świecie technologii” -ogólnopolski projekt edukacyjny dla przedszkoli, którego głównym celem jest wprowadzenie dziecka w świat technologii.
  • „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”- akcja promująca czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci.
  • „Książka (dla) Przedszkolaka”-projekt edukacyjny promujący czytelnictwo wśród przedszkolaków, np. wyjścia do bibliotek, księgarń; głośne czytanie bajek przez rodziców dzieciom w przedszkolu i w domu; organizowanie spotkań z pisarzami; zapoznanie dzieci podczas zajęć z kanonem literatury dziecięcej; aranżowanie zajęć mających na celu przybliżenie wartości książki i uczenie szacunku do niej.
  • „Magiczna moc bajek”- Międzynarodowy Projekt Czytelniczy, którego głównym celem jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.
  • „Kreatywność budzi w nas muzyka…-Muzogramowa przygoda dla nauczyciela i dla smyka!”-projekt edukacyjny, który ma na celu rozpowszechnianie korzystnego wpływu muzyki klasycznej na różne sfery funkcjonowania dziecka.