Projekty

W naszych placówkach realizujemy innowacyjne projekty i atrakcyjne programy edukacyjne, które dają mnóstwo radości naszym dzieciom. To m.in.:

  • „Kubusiowi Przyjaciele Natury” -ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli oraz szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.
  • „Zdrowo i sportowo”- ogólnopolska akcja, która ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat).
  • „SensoSmyki” -ogólnopolski projekt edukacyjny, którego celem jest dostarczenie dzieciom żłobkowym i przedszkolnym, oraz ich wychowawcom i rodzicom narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy.
  • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Zabawa Sztuką” – cele projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z  kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.
  • „Magiczna moc bajek”- Międzynarodowy Projekt Czytelniczy, którego głównym celem jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.
  • „Kreatywność budzi w nas muzyka…-Muzogramowa przygoda dla nauczyciela i dla smyka!”-projekt edukacyjny, który ma na celu rozpowszechnianie korzystnego wpływu muzyki klasycznej na różne sfery funkcjonowania dziecka.
  • „Ogólnopolski Projekt Edukacyjny – Wspólnie mocniejsi – uczymy się przez integrację 2023/2024” – Projekt ma na celu budowanie relacji między uczniami oraz rozwijanie ich umiejętności i wiedzy w różnych dziedzinach poprzez wspólną integrację.
  • „Paluszkowe Maluchy” – projekt edukacyjny wspierający rozwój dzieci żłobkowych i przedszkolnych, opierający się na autorskich Zabawach Paluszkowych i masażykach. Projekt ma na celu rozwijanie aktywności dziecka w zakresie mowy i kształtowanie sprawności manualnej i ruchowej.
  • „Wyzwania Teodora” – ogólnopolski projekt edukacyjny dla żłobków i przedszkoli mający na celu kształtowanie postaw proekologicznych i prospołecznych. Projekt sprzyja wszechstronnemu rozwoju dziecka z pomocą sympatycznego bociana.
  • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Gramy zmysłami” edycja III to innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Projekt ma na celu poszerzenie i wzbogacenie wiedzy na temat wielozmysłowego postrzegania świata przez dzieci.

This will close in 20 seconds