Projekty

W naszych placówkach realizujemy innowacyjne projekty i atrakcyjne programy edukacyjne, które dają mnóstwo radości naszym dzieciom. To m.in.:

  • ,,Migowe bajeczki zaczarowanej skrzyneczki – ogólnopolski projekt edukacyjny” – program to edukacja najmłodszych uczestników, tworzenie świata bez barier, a także uwrażliwianie na potrzeby osób niesłyszących.
  • ,,Kreatywny przedszkolak – ogólnopolski projekt, którego celem jest kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego.
  • ,,Pola Nadziei” – kampania mająca na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom.
  • ,,Kulinarne podróże przedszkolaków” – projekt, który ma na celu rozbudzić w dzieciach. ciekawość świata dzięki nowo poznanym smakom, zainteresować ich gotowaniem,. próbowaniem, łączeniem różnych składników.
  • ,,Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” – akcja sprzątania świata.
  • ,,Piękna nasza Polska cała” -głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski.
  • ,,Mamo, Tato wolę wodę”-celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.
  • ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”- akcja promująca czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci.
  • ,,Uczymy Dzieci Programować”- projekt, który ma na celu szerzenie idei programowania w edukacji matematycznej, językowej czy artystycznej.