Oferta 2024/2025

Zapoznaj się z Naszą ofertą :)

Zajęcia realizowane w ramach czesnego – w ciągu dnia:

🌞 język angielski

🌞 religia prawosławna/katolicka

🌞 zajęcia Freblowskie (po 2 w każdej grupie) – „Freblowscy Artyści, Freblowscy Znawcy Natury, Freblowscy Matematycy, Freblowscy Inżynierowie”

🌞 „Poznajemy zmysłami” – cykliczne zajęcia sensoryczne

🌞„Plastusie” – zajęcia plastyczne z elementami sensoryki

🌞 Realizacja projektów edukacyjnych (minimum dwa w grupie)

🌞 Messy Day – Dzień na świeżym powietrzu, połączony z aktywnościami polisensorycznymi

🌞 „Czary mary, widzę Dary” – ćwiczenia lewopółkulowe, rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi

🌞 „Czytanki – nauczanki” – zajęcia czytelnicze z elementami bajkoterapii

Zajęcia dodatkowe – popołudnia:

🌞 Judo – Mała Akademia Judo

🌞 Kosmos – zajęcia sportowe z elementami sensoryki

🌞 Kosmos – Mali Inżynierowie

🌞 „Happy Flow” – zajęcia taneczno – rytmiczne

🌞 Trening Umiejętności Społęcznych, Logopedia – zajęcia terapeutyczne