Przedszkole Niepubliczne Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi

Jesteśmy oddziałem Przedszkola Niepublicznego Poziomka, które rozpoczyna swoją działalność 1 grudnia 2018r. Będziemy mieścić się w Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty 72G (os. Wygoda, Nowa Wygoda).
Na powierzchni 260 m2 przygotowujemy 2 sale dydaktyczne dostosowane do całodziennego pobytu 43 dzieci. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego dziecka. Szczególną ofertę przygotowaliśmy dla dzieci niepełnosprawnych, którym w naszych grupach integracyjnych zapewnimy zajęcia terapeutyczne i opiekę wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Proponujemy różnorodne zajęcia dydaktyczne stymulujące wszechstronny rozwój. Kładziemy szczególny nacisk na zajęcia manualne, językowe, sportowe i naukę globalnego czytania.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 do 6 lat. W pierwszej kolejności przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i opinią o wczesnym wspomaganiu.
Placówka pracuje 12 miesięcy w roku, od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 17:30.

U nas:

  • Dziecko jest najważniejsze!
  • Państwa pociechy traktujemy z szacunkiem i troską. Świętujemy dziecięce sukcesy, uczymy dobroci, rozwijamy ciekawość świata.
  • Wypełniamy dzieciom czas kreatywnie i efektywnie by dni u nas spędzone rozwijały i były świetną zabawą.
  • Osobowość i wyjątkowość dziecka nie zostanie zgubiona w tłumie grupy.
  • Patrzymy na przedszkole oczami dziecka.
  • Mama i Tata są zawsze mile widziani i rzetelnie informowani o tym, czego nowego nauczył się dziś ich syn, co szczególnie zaciekawiło ich córkę.
  • Panie naprawdę lubią bawić się plasteliną i śpiewać piosenki.
  • Uczymy empatii do dzieci niepełnosprawnych i pomagania innym dzieciom.
  • Na miejscu mamy terapeutów, tak aby Rodzice nie tracili czasu na dowożenie naszych dzieci do innych placówek.

Organem prowadzącym nasze przedszkole jest Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk. Przedszkole zostanie uruchomione w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pt. „Poziomkowe Przedszkolaki” z Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Działania 3.1 Kształcenia i edukacja, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje. Rekrutacja do przedszkola rusza 26 czerwca 2018 r. o godz. 8:00.