Zajęcia dydaktyczne prev

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Przedszkole Niepubliczne POZIOMKA realizuje zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z poźn. zm.). W naszym przedszkolu będziemy pracować na Programie Wychowania Przedszkolnego Pani Elżbiety Tokarskiej i Pani Jolanty Kopała pt. “Zanim będę uczniem” i korzystać z serii podręczników wydawnictwa Nowa Era.

Stosowane metody pracy z dziećmi:

 • innowacyjna Sensoplastyka rozwijająca zdolności manualne dzieci
 • pedagogika zabawy
 • elementy czytania globalnego
 • naturalna nauka języka obcego
 • elementy metody Carla Orfa
 • storyline
 • dobrego startu Marty Bogdanowicz
 • sześciu kapeluszy Edwarda de Bono
 • techniki aktywizujące np. burza mózgów, mapy mentalne, metoda śnieżnej kuli (uczy negocjacji, argumentacji)
 • ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • techniki angażujące wszystkie zmysły
 • lekcje ciszy M.Montessori
 • elementy metod Janusza Korczaka np. gazetka dziecięca, współgospodarzenie dzieci np wspólne prace w ogródku
 • elementy metody swobodnych tekstów Celestyna Freineta
 • przesłanie edukacji Marii Montessori „pomóż mi zrobić to samodzielnie”
 • techniki teatralne
 • opowieści ruchowe
 • psychodrama
 • elementy konstruktywistycznej teorii uczenia się (ta metoda akcentuje aktywność i twórczość uczącego się, doświadczenia, dzieci dochodzące do wniosków samodzielnie dzięki odpowiedniej aranżacji materiału dydaktycznego, bycie odkrywcą)
 •  gimnastyka buzi i języka- gry i zabawy logopedyczne