Zapytania ofertowe

Białystok, dnia 02.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk  informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę sprzętu TIK, urządzeń biurowych i elektronicznych w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego  

 


Białystok, dnia 26.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

BPlaneta Inspiracji Tomasz Misiuk w partnerstwie z Parafią Prawosławną pw. Św. Ap. Jana Teologa w Białymstoku informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonanie prac adaptacyjnych w lokalu  przeznaczonym na przedszkole w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego  


Białystok, dnia 24.07.2018 r.

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk zaprasza do złożenia ofert nazakup i dostawę sprzętu TIK, urządzeń biurowych i elektronicznych w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku nr 3/PP/PI/RPOWP/2018

Załącznik:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 3/PP/PI/RPOWP/2018.

Załącznik nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 


Białystok, dnia 09.07.2018 r.

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk w partnerstwie z Parafią Prawosławną pw. Św. Ap. Jana Teologa w Białymstoku zapraszają do złożenia ofert na wykonanie prac adaptacyjnych w lokalu  przeznaczonym na przedszkole w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku nr 2/PP/PI/RPOWP/2018

Załącznik:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 2/PP/PI/RPOWP/2018.

Załącznik nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 


Białystok, dnia 04.07.2018 r.

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk zaprasza do złożenia ofert na wykonywanie zadań specjalisty/ki ds. finansowych projektu: „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku nr 1/PP/PI/RPOWP/2018

Załącznik:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr  1/PP/PI/RPOWP/2018.