Zapytania ofertowe

Białystok, dnia 30.10.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk  informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego


Białystok, dnia 24.10.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk  informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup dostawę i montaż mebli oraz krzeseł i leżaków w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego


Białystok, dnia 13.10.2018 r.

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku nr 5/PP/PI/RPOWP/2018

Załącznik:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 5/PP/PI/RPOWP/2018.

Załącznik nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 


Białystok, dnia 05.10.2018 r.

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk zaprasza do złożenia ofert na zakup, dostawę i montaż mebli, krzeseł i lezaków w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku nr 4/PP/PI/RPOWP/2018

Załącznik:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 4/PP/PI/RPOWP/2018.

Załącznik nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 


Białystok, dnia 27.09.2018 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO  nr 1/ZK/PP/PI/RPOWP/2018

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na „Usługę Cateringu dla docelowej grupy 40 dzieci w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pt. Poziomkowe Przedszkolaki”

Załącznik:

Informacja o rozstrzygnięciu


Białystok, dnia 12.09.2018 r.

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk zaprasza do złożenia ofert na „Usługę Cateringu dla docelowej grupy 40 dzieci w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pt. Poziomkowe Przedszkolaki”

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym (zasada konkurencyjności)  nr 1/ZK/PP/PI/RPOWP/2018

Załącznik:

Zapytanie ofertowe nr 1/ZK/PP/PI/RPOWP/2018.


Białystok, dnia 02.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk  informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonywanie zadań specjalisty/ki ds. finansowych projektu  „Poziomkowe Przedszkolaki”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 


Białystok, dnia 02.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk  informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę sprzętu TIK, urządzeń biurowych i elektronicznych w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego  

 


Białystok, dnia 26.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

BPlaneta Inspiracji Tomasz Misiuk w partnerstwie z Parafią Prawosławną pw. Św. Ap. Jana Teologa w Białymstoku informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonanie prac adaptacyjnych w lokalu  przeznaczonym na przedszkole w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego  


Białystok, dnia 24.07.2018 r.

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu TIK, urządzeń biurowych i elektronicznych w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku nr 3/PP/PI/RPOWP/2018

Załącznik:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 3/PP/PI/RPOWP/2018.

Załącznik nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 


Białystok, dnia 09.07.2018 r.

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk w partnerstwie z Parafią Prawosławną pw. Św. Ap. Jana Teologa w Białymstoku zapraszają do złożenia ofert na wykonanie prac adaptacyjnych w lokalu  przeznaczonym na przedszkole w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku nr 2/PP/PI/RPOWP/2018

Załącznik:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 2/PP/PI/RPOWP/2018.

Załącznik nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 


Białystok, dnia 04.07.2018 r.

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk zaprasza do złożenia ofert na wykonywanie zadań specjalisty/ki ds. finansowych projektu: „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku nr 1/PP/PI/RPOWP/2018

Załącznik:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr  1/PP/PI/RPOWP/2018.