Zasady rekrutacji

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI
DO  PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO POZIOMKA
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU
W RAMACH PROJEKTU „POZIOMKOWE PRZEDSZKOLAKI”
(NR WND-RPPD.03.01.01-20-0265/17)

 

Drogi Rodzicu, zgłoś swoje dziecko do udziału w projekcie  „Poziomkowe Przedszkolaki”,  projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  Priorytetu III Kompetencje i kwalifikacje.

Do Przedszkola Niepublicznego Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
w ramach projektu zostaną zakwalifikowane dzieci spełniające kryterium grupy docelowej:

-dzieci w wieku przedszkolnym tj. 3-4 letnie,

-zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego.

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie: od 26 czerwca 2018 r. od godz. 8:00 za pośrednictwem strony internetowej www.poziomkabialystok.pl (zakładka Przedszkole unijne/Formularz rekrutacyjny). Dokumenty można będzie złożyć również osobiście w Biurze projektu tj. siedzibie Przedszkola Niepublicznego Poziomka w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2 w godz. 8-17. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są TUTAJ.

Informujemy, że formularz rekrutacyjny na naszej stronie internetowej udostępnimy Państwu w dzień rozpoczęcia rekrutacji punktualnie o godz. 8:00, i dokładnie o tej godzinie sekretariat rozpocznie osobiste przyjmowanie dokumentów.

Zakończenie rekrutacji zaplanowano na 12 października 2018 r. na godz. 15:00. W przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń powyżej 100 osób, rekrutacja zostanie zakończona przed terminem.

Ze względu na równość szans pierwszeństwo w naborze będą miały dzieci:

  1. niepełnosprawne,
  2. z rodzin gorzej sytuowanych finansowo i wielodzietnych,
  3. posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (opinią PPP),
  4. kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie pt. “Poziomkowe Przedszkolaki” oraz Obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art.13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Biuro Projektu

mieści się w Sekretariacie Przedszkola przy ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2
który przyjmuje dokumenty od pn. do pt. w godz. 7:00-17:00
Szczegółowych informacji o projekcie mogą zasięgnąć Państwo
w Biurze Projektu osobiście lub telefonicznie

od pn. do pt. w godz. 7:00-13:00
Kontakt tel. 78 68 98 777, e-mail: biuro@poziomkabialystok.pl

Kierownik projektu: Joanna Misiuk,
Asystent projektu: Magdalena Łaniewska

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu w godzinach pracy Biura Projektu.