Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do Żłobka Poziomka (ul. 42 Pułku Piechoty 72G lok. 5B), którego uruchomienie zaplanowano na grudzień 2018 są następujące:

1. Zapisy do Żłobka Poziomka odbywają się każdego roku w terminie wyznaczonym przez Dyrektora tj. pierwsza rekrutacja do nowopowstającego żłobka, które rozpoczyna swoją działalność od grudnia 2018 r. rozpoczyna się w dniu 1 marca 2018 r.

2. Dzieci do żłobka mogą być przyjmowane w ciągu całego roku kalendarzowego, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

3. O przyjęciu dzieci do Żłobka decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu następujących zasad pierwszeństwo mają: rodzeństwa, oraz dzieci z osiedla Zacisze Dolistówki/Nowa Wygoda.

4. Podstawą przyjęcia dziecka jest:

  • złożenie podania o przyjęcie dziecka do Żłobka dostępnego na stronie internetowej (Formularz zgłoszeniowy),
  • dokonanie opłaty wpisowej zgodnie z obowiązującym cennikiem tj. 500 zł na wskazane konto bankowe; wpisowe jest bezzwrotne i płatne jednorazowo przy zapisie dziecka do Żłobka,
  • podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznych najpóźniej z dniem rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka.

Informujemy, iż z uwagi na komplet dzieci przyjętych, obecnie trwa rekrutacja na listę rezerwową.
Na wszelkie Państwa pytania odpowiemy pod nr 78 68 98 777.