Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
na stronie poziomkabialystok.pl

 

Szanowni Państwo!

 

Realizując obowiązek legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dzieci są kolejno zależnie od placówki:
 • Przedszkole Niepubliczne Poziomka w Białymstoku z siedzibą przy ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2, tel. 786 898 777, e-mail: biuro@poziomkabialystok.pl, którego organem prowadzącym jest Planeta Inspiracji Damian Misiuk
  Dworska 64/19, 15-756 Białystok.
 • Przedszkole Niepubliczne Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą przy ul. 42 Pułku Piechoty 72G lok 5a, tel. 786 898 777, e-mail: biuro@poziomkabialystok.pl, którego organem prowadzącym jest Planeta Inspiracji Damian Misiuk ul. Dworska 64/19, 15-756 Białystok.
 • Żłobek Poziomka z siedzibą przy ul. 42 Pułku Piechoty 72 G lok. 5B, tel. 786 898 777, e-mail: zlobek@poziomkabialystok.pl, którego organem prowadzącym jest Planeta Inspiracji Joanna Misiuk, ul. Porzeczkowa 14/6, 15-815 Białystok.

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail iod@poziomkabialystok.pl lub pocztą tradycyjną na adres właściwej placówki.
 2. Dane osobowe w postaci Pana/Pani adresu e-mail lub numeru telefonu będą przetwarzane w celu umożliwienia Administratorowi kontaktu z Panem/Panią we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem przez Pana/Pani dziecko z usług wychowania przedszkolnego lub korzystania ze żłobka.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Pana/Pani dobrowolna zgoda).
 4. Przetwarzane dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom zewnętrznym.
 5. Przetwarzane dane będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat korzystania przez Pana/Pani dziecko z usług w placówce Administratora, chyba, że wcześniej wycofa Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych oraz złoży Pan/Pani żądania ich usunięcia.
 6. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne i wynika z wyrażenia przez Pana/Panią zgody. Brak zgody uniemożliwi jednak kontakt z Panem/Panią za pośrednictwem tych kanałów komunikacji, w celu określonym w punkcie 3.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.
 11. Przetwarzane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

This will close in 20 seconds