Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do Żłobka Poziomka (ul. 42 Pułku Piechoty 72G lok. 5B), który funkcjonuje od dnia 01 grudnia 2018 są następujące:

1. Zapisy do Żłobka Poziomka odbywają w ciągu całego roku kalendarzowego, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

2. O przyjęciu dzieci do Żłobka decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu następujących zasad pierwszeństwo mają: rodzeństwa, oraz dzieci z osiedla Zacisze Dolistówki/Nowa Wygoda.

3. Podstawą przyjęcia dziecka jest: dokonanie opłaty rezerwacyjnej

  • złożenie podania o przyjęcie dziecka do Żłobka dostępnego na stronie internetowej (Formularz zgłoszeniowy),
  • dokonanie opłaty rezerwacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem tj. 1 000 zł na wskazane konto bankowe; wpisowe jest bezzwrotne i płatne jednorazowo przy zapisie dziecka do Żłobka,
  • podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznych najpóźniej z dniem rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka.

Informujemy, iż z uwagi na komplet dzieci przyjętych, obecnie trwa rekrutacja na listę rezerwową.
Na wszelkie Państwa pytania odpowiemy pod nr 78 68 98 777.

This will close in 20 seconds