Formularz zgłoszeniowy

  Dane Dziecka:

  Czy dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu?:
  Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?:

  Dane Matki:

  Dane Ojca:

  Informacje dodatkowe:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu:
  Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz że przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich zmiany, usunięcia i zaprzestania przetwarzania. Więcej informacji o administratorze i przetwarzaniu danych znajdą państwo tutaj.

  This will close in 20 seconds